top of page

Kullanıcı Sözleşmesi

SİTEMİZE ÜYE OLARAK VE/VEYA SİTEMİZDEN HİZMET ALARAK KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI GAYRIKABİLİ RUCU KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. BU SÖZLEŞMEDE YER ALAN HÜKÜMLER VE MADDELER MEVZUATA GÖRE VEYA FLY-İNN’İN TEK TARAFLI İRADESİ İLE İSTENİLDİĞİ ZAMAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. ​

 

1. TANIMLAR Fly-inn: KUM TURİSTİK TESİSLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ye ait biletleme sisteminin adını ifade eder. Website: Fly-inn’in bilet alanlar ve etkinlik yayınlayanlar için kullanılan internet sitesini ifade eder. Fly-inn Sistemi: Fly-inn’in halihazırda kullanmakta olduğu ve ileride kullanmaya başlayacağı tüm bilet satış, tahsilat, hesap yöntem ve platformlarını ifade eder. Fikirler: Fly-inn tarafından geliştirilen ve daha sonra geliştirilecek kavram ve fikirleri ifade eder. Bilet: Website tarafından üretilen ve kısa mesaj, e-posta eki(PDF), basılı kağıt ve farklı olarak genişletilebilecek yöntemlerle Tüketicilere gönderilen, kontrol amaçlı kullanılan dijital kodu ve etkinlik mekanında bilet satın alan kullanıcılara dağıtılacak olan fişleri ifade eder. Tüketici: İşbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan tüm etkinlikler için ticari amaç gütmeden tamamen şahsi kullanım için bilet almaya istekli ve bilet alan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. Etkinlik: Müşteri tarafından T.C. kanunlarına uygun olarak düzenlenecek olan her türlü kültürel, sportif ve eğitim amaçlı, sergi, konferans, kongre, konser, eğitim, toplantı, fuar gibi ve bunlarla sınırlı kalmayan tüm etkinlikleri ifade eder. Kişisel Veri: Tüketicilerin ve Müşterilerin Fly-inn Sistemini kullanarak gerçekleştirdikleri bilet alma ve üyelik işlemleri sırasında vermiş oldukları kişisel bilgileri ifade eder. Ayrıca Müşterinin düzenleyeceği etkinlikler için kayıt aşamasında ekleyeceği özel sorularla elde edilen Tüketici verilerini ifade eder. Mahal: Müşteri tarafından düzenlenecek olan Etkinliğin gerçekleştirileceği mekanı ifade eder. Bilet Gişesi: Fly-inn’deki merkez gişeyi ifade eder. Havuz Hesap: Fly-inn tarafından, anlaşmalı banka nezdinde bilet satışından elde edilen meblağların tutulduğu havuz hesaptır. Bilet Bedeli: Fly-inn’in genel hizmet etkinlik için belirlemiş olduğu kendisinin tahsil etmeyi amaçladığı brüt bedeli ifade eder (Uygulanabilir tüm devlet ve belediye vergileri dahil). ​ 2. SÖZLEŞMENİN AMACI Fly-inn, Çeşme(İzmir)’de plaj, su sporları, etkinlik ve yeme-içme hizmetleri sunan bir firmadır. İşbu Sözleşme’nin konusu, Fly-inn’in düzenleyeceği etkinliklerin ve genel hizmetlerin bilet satışı amacıyla Fly-inn’in Websitesi’nden, Tüketicilerin Fly-inn Websitesini kullanarak bilet alma hizmetlerinden yararlanma şartlarını düzenlenmesini sağlamaktır. ​ 3. TARAFLAR Site kullanım sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), KUM TURİSTİK TESİSLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (kısaca "Fly-inn") ile Bilet satın alma işlemi yapan Tüketici ile Fly-inn’in hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla düzenlenmiş ve Fly-inn’in internet sitesinde, Tüketici tarafından onaylanmasına ilişkin ilgili kutucuğun işaretlenmesi ve sonrasında işlem yapıldığı anda taraflar arasında akdedilmiştir. Tüketici, Websitesi’nden bilet alarak, Fly-inn Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. ​ 4. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Fly-inn Websitesi’nde sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, sitede yer verilen her türlü beyana veya açıklamaya uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ​ 5. HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI a) Kullanıcı işlemi, Kullanıcı olmak isteyen kişinin Fly-inn Websitesi’nin ilgili kısmına, gerekli kişisel bilgileri yazması ve göndermesi akabinde ve Fly-inn Websitesi tarafından işleminin onaylanması şartıyla tamamlanır. Kullanıcı işlemi yapılmadan, bu sözleşmede tanımlanan Tüketici olma hak ve yetkisi sağlanamaz. b) Websitesi’nde kullanıcı olmak için, reşit olmak, hak ve fiil ehliyetine sahip olmak ve işbu sözleşmenin ilgili maddesi ile Fly-inn tarafından, geçici olarak kullanıcılıktan uzaklaştırılmış veya kullanıcılıktan süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, Fly-inn tarafından geçici olarak kullanıcılıktan uzaklaştırılmış veya kullanıcılıktan süresiz yasaklanmış olan kişilerin Fly-inn Websitesi’nde işlemlerini tamamlamış olmaları, Fly-inn Websitesi’nde kullanıcı olmaları sonucunu doğurmayacaktır. ​ 6. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Tüketicinin Hak ve Yükümlülükleri a) Tüketici, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya mahkeme emri veya idari kolluk birimlerinin yazılı talebiyle, Fly-inn’in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara gerek idari makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Fly-inn’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. b) Tüketici, Websitesi aracılığı ile satın almış olduğu biletlere ait perakende satış fişi veya faturayı etkinliği düzenleyen Fly-inn’den talep edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. c) Tüketiciler bilet satış hizmetine ilişkin satışın kesin satış olduğunu ve Fly-inn tarafından kendilerine satın alma işlemi sonucunda herhangi bir iptal, iade, değişiklik hakları olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder. Tüketiciler satın almış oldukları genel hizmet ve/veya etkinlik biletlerini kendi belirleyecekleri yöntemler ile devir edebilir. Devir işlemi sırasında oluşabilecek tüm riski devir işlemi gerçekleştiren Tüketiciler arasındadır. Fly-inn devir işleminden dolayı oluşabilecek herhangi bir olumsuz duruma ilişkin taraf olamaz. Devir işlemine konu olan bileti ilk satın alan Tüketici, devire konu bilet sebebiyle Fly-inn’in maddi ve manevi uğrayacağı tüm zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. d) Tüketiciler Fly-inn’in sunmuş olduğu genel hizmetler ve düzenlemiş olduğu etkinliğe ait bilet sayfasında yazılı olarak yer almasa da kurallar olduğunu ve bu kuralları öğrenme yükümlülüklerinin tamamen kandilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kurallar sebebiyle Tüketicilerin Fly-inn tarafından etkinliklere alınmaması sebebiyle oluşacak iade işlemleri için Tüketicilerin bu durumu etkinlik bitiş tarihinden itibaren 48 saat içinde bileti satın alırken kullanmış oldukları eposta adresini kullanarak bilet Rezervasyon Kodu(PNR Numarası) ve işlem yapılan kredi kartına ait son 4 rakamı eposta olarak Fly-inn’e bildirmesi gerekmektedir. Bu durumun belirtilen sürede ve belirtildiği şekilde Tüketici tarafından Fly-inn’e bildirilmediği durumda Tüketici ücret iadesine ilişkin hakkından vazgeçmiş sayılacağını ve ücret iadesi talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. e) Tüketici, işbu kullanıcı sözleşmesini onaylayarak Fly-inn Gizlilik Politikasını da okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. f)Tüketici kendisine websitesinde gerçekleştireceği bilet alım işlemi sonucunda kısa mesaj ve/veya eposta eki olarak pdf formatında dijital bilet gönderileceğini, gönderilen biletlerde yer alan rezervasyon(PNR) numaraları ve kare kodların biletin kontrol unsuru olduğunu, bu unsurların güvenliğinin tamamen kendilerine ait olduğunu, herhangi bir ortamda bu kontrol unsurlarının fotoğraf çekilerek, not edilerek, dijital olarak iletilerek, kopyalanarak çoğaltılabileceğini ancak bu kontrol unsurlarının kime ait olduğuna ilişkin kontrol etkinlik giriş noktalarında yapılmak zorunluluğunun bulunmadığını açıkça kabul etmiş sayılırlar. Platform tarafından gönderilen biletlere ilişkin tüm sorumluluk bileti alan Tüketiciye aittir. g) Tüketici bilet satın alırken doğru ve güncel bilgilerini kullanarak işlem yapmayı taahhüt ederler. Doğru veya güncel olmayan bilgilerden ötürü biletlere erişim konusunda yaşanacak sorunlarda Tüketiciler Fly-inn’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve bu konuda herhangi bir hak sahibi olmadıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 7. KULLANIM KOŞULLARI a) Fly-inn site kullanım kurallarının güncellenme veya yenilerinin eklenmesi hakkı her zaman Fly-inn’de saklıdır. Fly-inn gerekli gördüğü durumlarda kullanıcılara haber vermeksizin site kullanım kurallarını değiştirebilir. b) Websitesi’ne üye olan veya üye olmadan da olsa hizmet alan herkes bu kurallara uygun davranacağını okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır. ​ 8. DİĞER HÜKÜMLER 8.1 Fikri Mülkiyet Hakları a) Fly-inn Websitesi’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Fly-inn’in telif haklarına tabi çalışmalar) Fly-inn’e ait olarak ve/veya Fly-inn tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Tüketici, Fly-inn Hizmetlerini, Fly-inn bilgilerini ve Fly-inn’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Fly-inn’in Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Fly-inn’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. b) Fly-inn’in, Fly-inn Hizmetleri, Fly-inn bilgileri, Fly-inn telif haklarına tabi çalışmalar, Fly-inn ticari markaları, Fly-inn ticari görünümü veya Fly-inn Websitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve bilgi birikimine yönelik tüm hakları saklıdır. 8.2. Sözleşme Değişiklikleri Fly-inn, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Fly-inn Websitesi’nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Tüketicinin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 8.3. Mücbir Sebepler Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Fly-inn, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Fly-inn için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Flyinn’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, toplumsal olaylar, seçim tarih değişiklikleri ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Çeşme Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 8.5. Sözleşmenin Feshi İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Tüketici Fly-inn Websitesi’nde işlem yaptığı ve kullanıcı olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Tüketicinin kullanıcılık süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak kullanıcılığın durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Fly-imm, Tüketicinin işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Fly-inn Websitesi içinde yer alan kullanıma ve  hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Tüketici, fesih sebebiyle, Fly-inn’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır: a) Tüketicinin, herhangi bir yöntem kullanarak, Fly-inn Websitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, Fly-inn Sistemi hakkında yanıltıcı, kötüleyici beyanlarda bulunulması b) Tüketicinin kendisi için oluşturulmuş kullanıcıyı başkasına devretmesi veya kullanıma açması, c) Tüketici üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

bottom of page